O Nas

Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego" to fundacja, do której celów statutowych należy działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez: wyszukiwanie osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, promocję osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocje i organizacje wolontariatu, działalność charytatywną.

Nasze motto to: "Artyzm to stan umysłu. Tylko od Ciebie zależy, czy zaprezentujesz go Światu"
(c)2019, All Rights Reserved
Fundacja Instytut Rozwoju Artystycznego

Liczba odwiedzin: 65532